Đà Nẵng hủy bỏ quyết định hỗ trợ lãi suất 10% tiền sử dụng đất

Đà Nẵng hủy bỏ quyết định hỗ trợ lãi suất 10% tiền sử dụng đất

Vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định hủy bỏ hỗ trợ lãi suất tương ứng 10% tiền sử dụng đất đối với tất cả các trường hợp được hỗ trợ theo những quyết định trước đó của thành phố này.

Cụ thể, UBND TP. Đà Nẵng đã đưa ra quyết định hủy bỏ việc hỗ trợ lãi suất cho các cá nhân, tổ chức được giao quyền sử dụng đất, đóng đủ tiền sử dụng đất trong thời gian 30 ngày tính từ ngày ký kết hợp đồng. Quyết định này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/6/2015.

Riêng đối với những trường hợp đã phát hành Thông báo đóng tiền sử dụng đất trước ngày 1/6/2015 thì vẫn sẽ được hỗ trợ 10% tiền sử dụng đất theo đúng quy định.

tiền sử dụng đất
TP. Đà Nẵng đã quyết định hủy bỏ hỗ trợ lãi suất 10% tiền sử dụng đất. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBND thành phố giao cho Sở Tư pháp và Sở Tài chính tổng hợp trình UBND thành phố báo cáo nội dung hủy bỏ chính sách hỗ trợ lãi suất 10% tiền sử dụng đất trong Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố ngày 23/12/2011 và Quyết định số 10625/QĐ-UBND ngày 20/12/2012.

Theo quyết định trên, những đối tượng được hỗ trợ 10% tiền sử dụng đất bao gồm: đối tượng chuyển quyền để triển khai các dự án, các hộdân thuộc diện giải tỏa được UBND thành phố bố trí đất tái định cư và các hộ dân không thuộc diện giải tỏa nhưng được bố trí đất để xây nhà ở… được UBND TP. Đà Nẵng giao quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất.

Những đối tượng được hỗ trợ lãi suất tương ứng 10% tiền sử dụng đất được áp dụng đối với tất cả những trường hợp thuộc diện nợ tiền sử dụng đất tính từ ngày 01/3/2011 trở về sau đã ký kết hợp đồng nợ tiền sử dụng đất theo đúng Quyết định số 4931/QĐ-UBND của UBND thành phố ngày 14/6/2011 nhưng thực hiện đóng đủ tiền sử dụng đất trong vòng 60 ngày tính từ ngày ký hợp đồng nợ theo đúng quy định trong Quyết định số 4931/QĐ-UBND.

(Theo Infonet/Cổng TTĐT Đà Nẵng)